Romanian Society for Trace Elements in Medicine
SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ
COPYRIGHT © 2013 NUMELE TĂU • TOATE DREPTURILE REZERVATE • CONTACT
Imagine Imagine Imagine
Acasa/HomeConferinteObiectiveStatutContact
SROM heraldic sigla SROM
NEWS/NOUTĂȚI
   Scopul ASOCIAŢIEI “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”  este acela de a creşte performanţa medicală în domeniul studiului oligoelementelor şi de a apăra valorile şi interesele acestei comunităţi medicale.
 
Obiective

1. promovarea cercetării ştiinţifice, educaţiei şi instruirii profesionale în domeniul studiului efectelor benefice sau toxice a oligoelementelor asupra omului şi animalelor,
2. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior medical şi din domenii conexe, în vederea formării şi perfecţionării unor specialişti cu o înaltă pregătire profesională,
3. contribuirea la perfecţionarea, modernizarea şi reforma asistenţei medicale în diverse domenii conexe studiului oligoelementelor,
4. ridicarea nivelului profesional şi ştiinţific al membrilor săi,
5. ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ştiinţifice, precum şi protejarea activităţilor tuturor membrilor Asociaţiei, atât pe plan intern cât şi internaţional,
6. elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale în probleme de interes general,
7. sprijinirea Ministerului Sănătăţii, Colegiului Medicilor şi Universităţilor de Medicină în elaborarea de programe de sănătate, programe de instruire, elaborarea de ghiduri medicale, organizarea de concursuri şi alte manifestări profesionale şi ştiinţifice,
8 colaborarea cu alte instituţii profesional-ştiintifice, institute de cercetare, din ţară şi străinătate, în scopul asigurării sănătăţii publice şi prevenirii bolilor transmisibile,
9. derularea unor activităţi publicistice de specialitate.
 
Activităţi


1. organizează, în ţară, congrese naţionale, conferinţe, consfătuiri, simpozioane şi participă, prin delegaţii săi, la congresele internaţionale şi la orice alte manifestări ştiinţifice,
2. organizează şedinţe de comunicări şi referate ştiinţifice şi publică lucrări în revistele de specialitate,
3. organizează, împreună cu sectoarele de resort, cursuri de specializare sau perfecţionare sau studii documentare în ţară şi străinătate,
4. obţine şi acordă burse în ţară şi străinătate,
5. acordă premii şi distincţii pentru activitatea profesional-ştiinţifică deosebită,
6. se afiliază la organizaţii internaţionale de profil şi colaborează cu societăţi sau asociaţii similare din alte ţări,
7 editează, publică şi difuzează prin mijloace proprii sau pe bază de colaborare: cărţi, reviste, lucrări de specialitate, materiale publicitare, documentaţii, traduceri din şi în limba română etc.,
8. colaborează cu Ministerul Sănătăţii în activitatea de ocrotire a sănătăţii precum şi cu oricare alte instituţii de cercetare ştiinţifică, instituţii de învăţământ superior, instituţii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, din Romania sau din alte ţări, precum şi cu organisme şi organizaţii internaţionale.
Adeziune / Memebership
Parteneri
NEWS/Conferinte
Festem_logo